Dec 122011
 

De opdracht die onderwijs heeft gekregen om passend onderwijs voor alle leerlingen via één loket aan te gaan bieden, zal per augustus 2012 stapsgewijs uitgevoerd gaan worden.
Daarnaast heeft het onderwijs met een aantal forse bezuinigingsmaatregelen te maken. Ook op de invoering van passend onderwijs zelf wordt bezuinigd. Op zich niet echt wenselijk voor de kwaliteit van onderwijs (“Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen”); hier is genoeg over te doen (geweest) in de media.

Om een veranderingsslag in de wijze van lesgeven te maken, biedt deze situatie een fraaie gelegenheid: alleen vanuit crisis komt men daadwerkelijk tot verandering. Tot de nood aan de man is, spreken we vooral over ontwikkelen.  (“Liever STUPID dan SMART”, Basisschoolmanagement – F. Weber) En de nood kòmt aan de man; forse personeeelsbezuinigingen en divergentere en ook zwaardere zorg in de groepen. Hoe vangen we meer en zwaardere zorg op, terwijl op middelen en personeel bezuinigd moet worden? Simpel: maak keuzes! (hoe simpel dat ook klinkt…)

Maak keuzes wat betreft OLP
Wie heeft er bepaald, dat elk kind elk boek moet hebben? Waarom niet met 2 leerlingen 1 boek? Waarom niet per 2 groepen 1 boek per 2 leerlingen? Het boek, de methode, zouden we immers willen gebruiken als leidraad en niet als bijbel, laat staan eentje die je altijd onder je kussen moet hebben liggen… Leerkrachten zijn professionals, laat het veilige voorlezen uit handleidingen los en geef LES, kom tot excellent handelen! Doe je ding!
Zaken die op een computer gedaan kunnen worden, voorzien in (een deel van) de stof, waardoor ook niet alle boeken daarnaast noodzakelijk zijn. Nog altijd zijn er collega’s die ICT als apart vak zien i.p.v. als een middel om onderwijs mee te geven. Dan heb je een heel vol programma, ja…
1 Computer per leerling? Bewezen onnodig; ga ook hier uit van samenwerking en gedeeld gebruik: 1 op 5 zou eigenlijk al voldoende moeten zijn als je slim roostert en samenwerkend leren als werkvorm hanteert. Leren is immers een sociale bezigheid. (vandaar ook de vele mogelijkheden voor social media; ander subject…)

Maak keuzes wat betreft tijd
Digitale educatieve content voorziet leerlingen van snellere en directere feedback, wat juist zorgleerlingen goed kunnen gebruiken. Stof is vooraf klaar te zetten (in sessieplanners, e.d.) en veelal door de leerling zelf te benaderen op pc of zelfs al ander draagbaar medium: tijdswinst tijdens de instructie voor de leerkracht! Na een sessie kan de leerkracht eenvoudig de resultaten en ook een grondige analyse terugzien. In veel gevallen (complimenten Zwijsen en Malmberg!) wordt er al een voorstel gedaan voor de vervolgstappen die de leerling (binnen de digitale omgeving) kan gaan maken. We hebben het dan nog niet over nieuwe interactieve middelen als SMART Response, waarmee actieve deelname tijdens de les bevorderd wordt en tijdrovend nakijken nog verder teruggedrongen gaat worden. Kost geld, wat je over hebt gehouden door de aanschaf van minder boeken ;-). Maak ook vooral weer keuzes en maak gezamenlijk gebruik van dergelijke middelen. Reken eens uit wat het aan tijd oplevert (mild: 2 uur/leerkracht/week?) versus de licentie- en hardwarekosten. Niet voor niks dat in fabrieken bepaalde taken door machines overgenomen zijn. Tijd in het onderwijs over voor belangrijkere zaken!

Maak keuzes wat betreft personeel
Een leerkracht is een specialist en zal dat in de toekomst nog verder gaan worden, door o.a. het volgen van specialisatie-opleidingen (ook vanuit aanpassingen in het kader van passend onderwijs, denk aan de populaire master “SEN”). Laat deze leerkracht doen wat deze moet en ook graag wil doen: goed onderwijs geven. Er zijn maar genoeg taken, die door een collega in de functie van onderwijsassistent ook gedaan kunnen worden en misschien zelfs beter ook: een leerkracht zal een ‘neventaak’ altijd sneller uit willen voeren om door te kunnen met zijn primaire taak. Tijdswinst.
De begeleiding bij het werken aan digitale media/verwerkingsmateriaal kan evengoed gedaan worden door een onderwijsassistent. Het is de taak van de leerkracht om het pad en de materialen uit te kiezen. De begeleiding en bereikbaarheid tijdens het werken is natuurlijk ook belangrijk en kan uitstekend worden gedaan door de onderwijsassistent. Het wordt alleen nog maar leuker, wanneer deze werkwijze vanuit een aantal groepen wordt geclusterd. Wanneer mogelijk kun je hier je gebouw en/of meubilair op afstemmen (zie ook: Omgeving 3.0 inrichten in het basisonderwijs?).

Maak keuzes, investeer wijs en bied ruimte voor excellent handelen. Toon excellent leiderschap, juist in deze tijden! Passend onderwijs begint dan bij onderwijs dat bij de leerkracht als professional, de school en de leerlingen past.

Nov 062011
 

In een tweet werd er op onderstaand artikel gewezen. Terecht wat mij betreft; het bevat tal van prikkels om een Out-of-the-box ICT-beleidsplan te schrijven. Waar willen we heen met ons onderwijs en vooral ook waarom? Sluit ook mooi aan bij een aantal voorgaande berichten.

There has been a lot of chatter lately about whether integrating technology into the classroom is having an impact on student learning. “Where is the data that justifies the millions of dollars spent on technology?” I urge you to read the September 3rd, 2011 NY Times article by Matt Richtel entitled; “In Classroom of Future, Stagnent Scores.” A fantastic article which thoughtfully pokes at many of the uncertainties regarding technolgy that school districts face today.

Many say that students can learn content without technology in the classroom, and I don’t disagree. We know this to be true because prior to technology in education students still learned and passed tests. If students can ‘succeed in school’ without technology, why are we spending so much time, energy, and money to get it into our classrooms? This is a valid question…but one that raises even more questions.

When students were succeeding in school with no technology, we were also living in a world with little technology, and preparing students for life in a world where technology wasn’t a part of their daily lives.

An excerpt from Sir Ken Robinson’s talk, “Changing Education Paradigms.”
“…The problem is they are trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way they are alienating millions of kids who don’t see any purpose in going to school. When we went to school we were kept there with the story, which is if you worked hard and did well and got a college degree you’d have a job. Our kids don’t believe that and they are right not to…”

When I saw Sir Ken Robinson speak at a recent NYSCATE conference he said something to the effect of, ‘Technology isn’t technology if it already existed when you were born.’ Think about it…. “Wow,” I thought. Our children are born in to this, and don’t know anything different. To our children, this is just ‘how it is.’ I am 34 years old and don’t think twice about cordless phones or wireless remotes on televisions, but I bet they were a big deal when they first came out.

Of course this will have an impact on how we educate our children. This is not like when they allowed calculators to be used in school!

Continue reading »

Nov 032011
 

Wie als schoolleider de tandrad-theorie van Fullan onderkent en graag ICT als integraal onderdeel van het onderwijs wil inbedden, kan hiervoor een impuls geven door ruimtes in de school op een andere wijze in te richten dan volgens het model dat afstamt uit de tijd van de Industriële Revolutie (zie: Ken Robinson / “Nieuwe media“).

Een lokaal met 25 leerlingensets en een centraal geplaatst bureau heeft zijn beste tijd gehad; uit onderzoek is immers gebleken, dat mensen (volwassenen/kinderen) over het algemeen beter presteren wanneer ze zelf (mede) mogen bepalen waar/wanneer/met wie/waarmee ze aan de slag gaan. Steeds meer grote bedrijven tonen lef door het z.g.n. “nieuwe werken” door te voeren in hun organsatie en ook het hoger en middelbaar onderwijs laten steeds vaker initiatieven hiertoe zien. Mensen verschillen, werkwijzen verschillen en eenieder heeft de voorkeur voor de weer daarbij passende middelen.

Met de komst van de verschillende nieuwe media komen daar ook voor het PO mogelijkheden binnen handbereik. Leerlingen en ook de leerkracht worden steeds minder gedwongen om op een vaste plaats bepaalde taken uit te voeren: steeds meer kan er draadloos en clouded en er wordt aanschouwelijker onderwezen (via nieuwe media of in real life). Tegelijkertijd wordt ook het sociale aspect van leren belangrijker (coöperatieve werkvormen zijn inmiddels standaard aan het worden).

Om deze verandering als schoolleider te ondersteunen, kan er meubilair ingezet worden, wat deze uitgangspunten ondersteunt. 25 Rechthoekige tafels? Waarom geen grote ronde tafels, banken of blokken? Zitzakken? Waarom allemaal in het klaslokaal? Hoe plaats ik (welk) type SMART-board? Centraal?
Het is in het onderwijs belangrijk om op tijd hieraan te denken en in de (verdere) toekomst te durven kijken. Een eenmaal aangeschafte tafel gaat immers al gauw 10-15 jaar mee. Tegen die tijd is de “leerkracht 2.0” passé en zijn we bij 3.0 aanbeland. Hoe die eruit ziet? Een mooie uitdaging om met het team hier beelden bij te verzamelen en daarop te anticiperen. Out of the box. In ieder geval niet meer zoals anno 2011! 😉

Er zijn momenteel overigens al enkele schoolmeubilair-leveranciers die hierbij met raad en daad een school bij kunnen staan. Het is echter raadzaam om bottom-up deze verandering in te zetten en niet vanuit een commerciële push. Visie eerst; urgentiebesef. Coachingskalender: “Iedereen wil vooruitgang, zolang deze geen verandering met zich meebrengt”
Enkele leveranciers die de moeite waard zijn om te bezoeken: Vanerum, BIC, Galvanitas

 

 

Okt 302011
 

De 10 kenmerken van de WIFI-generatie (zoals beschreven in het inmiddels 2 jaar geleden verschenen boek “De WIFI-generatie” van Bamber Delver en Liesbeth Hop) worden steeds vaker en bewuster door leerkrachten en scholen in zijn algemeenheid gebruikt in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Ook in het afgelopen gesprek met educatieve uitgeverij Malmberg, blijkt duidelijk in de opzet van een aantal van hun nieuwe methodes, dat ook zij van deze kenmerken op de hoogte zijn en hun materialen en content hieraan toetsen. Overigens zie ik het als een voorwaarde om onderwijscontent vanuit uitgeverijen de komende jaren mee te laten groeien in de steeds breder toegankelijke draagbare media. Kansen voor educatieve uitgeverijen dus!

Een mooi moment om ze nog eens de revue te laten passeren. 

De 10 kenmerken van de WIFI-generatie:
1.            100% privacy
2.            Autonoom
3.            Altijd en overal online
4.            Continu traceerbaar
5.            Technisch razendsnel
6.            Downloadt niet
7.            Wil gratis content
8.            Legt alles vast
9.            Wisselt uit
10.          Reflecteert niet

bron: www.wifigeneratie.nl

Okt 282011
 
Softwarereus Microsoft heeft een video online gezet waarin het bedrijf voorspelt hoe de toekomst eruit gaat zien. In de video is te zien op wat voor manier nieuwe of verbeterde versies van bestaande technologieën, zoals projectie, hologrammen en draadloze dataoverdracht, het leven makkelijker kunnen maken.
 

 

Bron: Telegraaf

Okt 212011
 

In deze tijd zijn er al verschillende politici die geroepen hebben dat het tijd is om te veranderen. Obama is daar niet de minste van.
Ook in het onderwijs zal er de komende jaren een verandering van werkwijze plaats moeten gaan vinden om aan te blijven sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen (“Reach me before you teach me”!). Een gezamenlijk inspanning van bestuur, directies en leerkrachten. Daarnaast ook van het Ministerie van Onderwijs, Pabo’s en methodemakers. Zonder voldoende draagvlak zal deze stap (te) langzaam gezet gaan worden. Dàt de stap gezet gaat worden, staat als een paal boven water. Liever tijdig en goed voorbereid vanuit urgentie, dan te laat en rigoreus uit nood.

Sir Ken Robinson weet op een luchtige wijze de vinger op de gevoelige plek te leggen. Nog geen urgentiebesef na dit fragment? Gewoon nogmaals bekijken! Een inmiddels bekend filmpje wat geschikt is voor alle betrokkenen.

Okt 172011
 

Begin oktober was er ‘De Week van het Onderwijs’, een week later gevolgd door ‘De Week van de Opvoeding’. Waarom twee verschillende weken? In zijn NIVOZ-lezing betoogde AkzoNobel-topman Tex Gunning dat opvoeding en onderwijs onafscheidelijk zijn: “We kunnen onze kinderen niet de oplossingen meegeven voor de problemen van de toekomst. Maar we kunnen ze wel leren op een bepaalde manier te denken, om samen te werken en samen te leven.” >>lees verder…

bron: hetkind.org

Okt 082011
 

Wat is dat Twitter toch? En Facebook en Habbo Hotel en Hyves en Wikipedia en WordPress en Bing en iCloud en Prezi en … en … en …

Hoe vaak hoor je die vraag niet om je heen. Voor al die mensen van 12 tot 100 die dat niet weten is BoekTweePuntNul bedoeld.

Louis Hilgers en Tessa van Zadelhoff namen het initiatief voor een bijzonder boek op basis van co-creatie: een spontaan collectief van 125 co-auteurs vanuit het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg en de overheid leggen 125 Social Media, Web 2.0 en Webtools helder en vooral begrijpelijk uit.

Naast de 125 bijdragen bevat deze uitgave een aantal extra hoofdstukken:
1 Voorwoord (Louis Hilgers & Tessa van Zadelhoff)
2 Wat zijn Social Media en Web 2.0 toepassingen (Louis Hilgers & Tessa van Zadelhoff)
3 Uitleg Creative Commons als auteursrechtenalternatief(Annemarie van Essen)
4 Over de didaktiek van Social Media in de dagelijkse lespraktijk (Wilfred Rubens)
5 Beter leren en beter lesgeven met 2.0 (Paul Vermeulen)
6 Nieuwe Denkvaardigheden (Erno Mijland)
7 Hoe scholen om moeten gaan met Social Media (Joris van Meel)
8 Lerende netwerken met 2.0 (Bob Hofman)

bron: www.boektweepuntnul.nl

Okt 052011
 

Het gebruik van ICT in het primair-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs is de afgelopen jaren vanzelfsprekend geworden. Dat laat de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet naar de stand van ICT-gebruik in het onderwijs zien. ICT maakt het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker, maar de aanschaf van computers of digiborden leidt niet zonder meer tot kwaliteitsverbetering. Het rendement van ICT hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leraar die samenhang weet aan te brengen tussen de leerinhoud, de ICT-toepassing en de leerling.

De Vier in Balans Monitor stelt dat de vier elementen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en infrastructuur in balans moeten zijn voordat er sprake kan zijn van kwaliteitsverbetering van onderwijs door de inzet van ICT. Kennisnet neemt voor een aantal van deze randvoorwaarden positieve ontwikkelingen waar. Ongeveer een kwart van het leermateriaal is inmiddels digitaal. Ook de kennis en vaardigheden van docenten nemen toe en bijna iedere school beschikt inmiddels over één of meer digitale schoolborden.

Ondanks dat het fundament voor ICT-gebruik in het onderwijs gelegd is, blijven de ontwikkelingen op sommige punten achter. Kennisnet-directeur Toine Maes: “Schoolleiders richten zich nu vooral op aanschaf van infrastructurele voorzieningen en digitaal leermateriaal. Om een echte kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen, moeten schoolleiders grotere prioriteit geven aan visieontwikkeling en het verder stimuleren van professionalisering van leraren.” En dit is volgens Maes niet vrijblijvend: “Als we willen behoren tot de top vijf kenniseconomieën, moet het onderwijs vaart maken hiermee.”

Een heldere visie op ICT in het onderwijs is noodzakelijk om tot betere resultaten te komen. “Wanneer instellingen willen investeren in ICT, is het van belang dat zij niet beginnen met de aanschaf van laptops. Zij moeten voor zichzelf bepalen welk type onderwijs zij willen geven en hoe ICT kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van dit onderwijs. Daarbij is de rol van de leraar cruciaal, deze bepaalt voor een belangrijk deel het succes. Inzet van digitale toepassingen vraagt om kennis en vaardigheden van ICT die zijn ingebed in het onderwijs.” aldus Maes.

Naast een overzicht van de stand van zaken bevat de Vier in Balans Monitor dit jaar voor het eerst concrete aanknopingspunten om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs met ICT. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat leraren weten wat werkt en wat niet met ICT. Ook dienen schoolleiders de minder vooruitstrevende leraren meer uit te dagen tot ICT-gebruik.

bron: www.pulseprimaironderwijs.nl

Printed from: http://christianvanderlinden.nl/

Scan to visit this page: